Liên hệ

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM    TÂN VIỆT NHẬT

26 C_D_E Lê Quốc Hưng, P. 12,
Quận 4, TP.HCM

1900 234504

dichvukhachhang@tokyodeli.com.vn

Liên hệ với chúng tôi